Universities in Turkey that teach in English

Are you looking for a Turkish university to study in English?

We talked before about the steps of studying in Turkey, and we also talked about the reasons that make you think about study in Turkey and the advantages of study in Turkey

We also talked in this article about the  best Turkish university in Turkish

Most of the private universities in Turkey are offering studying in English, such as Istanbul Koltur University, Bahçeşehir University, Özyeğin University, Istanbul Şehir University and other private and state universities.

Universities in Turkey that teach (human medicine) in English

1- İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Tıp

2- Hacettepe Üniversitesi

3- Marmara Üniversitesi

4- Gazi Üniversitesi

5-  Yıldırm Beyazıt Üniversitesi

6- 19 Mays Üniversitesi

7 – Gaziantep Üniversitesi

8- İnönü Üniversitesi

9- Atatürk Üniversitesi

Universities in Turkey that teach (Dentistry) in English

1- İzmir Katip Çelebi

2- Marmara  – %30 English

3- Gazi

Universities that teach (computer engineering) in English

1- Boğaziçi

2- Orta Doğu Teknik

3- İstanbul Teknik

4- Abdullah Gül

5- Hacettepe

6- Marmara

7- Ankara

8- İzmir Yüksek Teknoloji

9- Dokuz Eylül

10- Yıldırım Beyazıt

11- Anadolu

12- Çukurova

13- Muğla Sıtkı Koçman

14- Celal Bayar

Universities that teach (Electronic and electrical engineering) in English

1- Boğaziçi

2- Orta Doğu Teknik

3- Hacettepe

4- Marmara

5- Anadolu

6- Eskişehir Osmangazi

7- Çukurova

8- Gaziantep

9- Adnan Menderes

10- Karabük

Universities that teach (Electronic engineering and communications) in English

1- İzmir Yüksek Teknoloji

2- Yıldırım Beyazıt

Universities that teach (Industrial engineering) in English

1- Boğaziçi

2- İstanbul Teknik

3- Orta Doğu Teknik

4- Yıldız Teknik

5- Hacettepe

6- Abdullah Gül

7- Marmara

8- Anadolu

9- Gaziantep

10- Adana Bilim Ve Teknik

Universities that teach (food engineering) in English

1- Orta Doğu Teknik

2- Adnan Menderes

3- Gaziantep

Universities that teach (Civil Engineering) in English

1- Boğaziçi

2- İstanbul Teknik

3- Orta Doğu Teknik

4- Yıldız Teknik

5- Abdullah Gül

6- İzmir Yüksek Teknoloji

7- İzmir Katip Çelebi

8- Muğla Sıtkı Koçman

9- Gaziantep

10- Adnan Menderes

Universities that teach (Business Administration) in English

1- Boğaziçi

2- Orta Doğu Teknik

3- Abdullah Gül

4- Marmara

5- İstanbul

6- Hacettepe

7- Dokuz Eylül

8- Yıldırım Beyazıt

9- Anadolu

10- Çukurova

11- Pamukkale

Universities that teach (Chemical Engineering) in English

1- Orta Doğu Teknik

2- Hacettepe

3- Muğla Sıtkı Koçman

Universities that teach (metal engineering) in English

1- Orta Doğu Teknik

2- Hacettepe

3- Muğla Sıtkı Koçman

Universities that teach (Mechanical Engineering)) in English

1- Boğaziçi

2- Orta Doğu Teknik

3- Abdullah Gül

4- Marmara

5- İzmir Yüksek Teknoloji

6- Yıldırım Beyazıt

7- İzmir Katip Çelebi

8- Çukurova

9- Adnan Menderes

10- Gaziantep

11- Karabük

Universities that teach (Architecture) in English

1- İstanbul Teknik

2- Yıldız Teknik

3- Abdullah Gül

4- İzmir Yüksek Teknoloji