أخبار - تركي

استانبول یکی از بزرگترین شهرهای اروپاست. اکثر مردم به اشتباه فکر می کنند که استانبول پایتخت ترکیه است نه آنکارا، زیرا شهرت قابل توجهی در سراسر جهان دارد. اگرچه استانبول پایتخت نیست، اما قلب ترکیه است که آسیا و اروپا را به هم متصل می کند. این کشور دارای تاریخ

ملیت های مختلف در ترکیه زندگی می کنند و بسیاری دیگر نیز در حال برنامه ریزی برای آمدن هستند. صرف نظر از اهداف مختلف آنها، ما در طی چند سال اخیر متوجه شده ایم که دانشگاه های ترکیه هر ساله دانشجویان بین المللی به ویژه دانشجویان عرب و آفریقایی را