پیگیری آخرین وضعیت فرایند پذیرش شما

آیا شما از طریق اوکی تمام برای دانشگاه مدنظرتان اپلای کرده اید؟

لطفا فرم زیر را پرکرده تا شما را از آخرین وضعیت پذیرشتان مطلع کنیم